Vilka är kreativa?

För att kunna besvara frågan om vem som är kreativ måste man först definiera vad man menar med kreativitet. Om man helt enkelt tänker sig kreativitet som problemlösningsförmåga, då är i stort sett alla människor kreativa. Men om man istället definierar begreppet som förmågan till flexibel och originell problemlösning, då blir antalet kreativa på jorden inte lika stort.

Genom hjärnforskning kan man studera de biologiska mekanismer som gör det möjligt att tänka kreativt. Man kan dock inte avgöra vem som är kreativ och vem som inte är det på detta sätt. I grunden för den mänskliga kreativiteten ligger de biologiska faktorerna, men den kreativa förmågan påverkas också av personliga erfarenheter. Enligt vissa teorier är också olika hjärnområden inblandade i den kreativa processen, beroende på vilken aktivitet som utförs.

Enligt en del forskare är barn mer kreativa än vuxna, enligt andra är det precis tvärt om. Alla kan träna upp sin kreativitet, precis som det går att träna upp andra egenskaper, som intelligens. Inte minst ökar kreativiteten i takt med att man lär sig fler saker, och får fler verktyg som man kan kombinera på olika sätt. Kunskap kan dock också ha precis motsatt effekt, och hämma kreativiteten. Det är av denna anledning som det är omstritt vilka som är mest kreativa – barn eller vuxna. Vissa forskare hävdar också att kreativitet kan försvinna helt hos en person. Anledningen kan till exempel vara en auktoritär uppfostran.

Missuppfattningar

En intressant studie som gjorts visade att pengar hämmar kreativiteten. I studien lät man flera grupper tävla i att presentera den bästa lösningen på ett problem, med en monetär belöning till den grupp som presenterade det bästa förslaget. En kontrollgrupp fick också lösa problemet, men enbart med motiveringen att det var ett spännande problem. Kontrollgruppen presenterade en bättre lösning än de övriga grupperna.

En annan missuppfattning är att hemlighetsmakeri är bra för kreativiteten, och att innovationer ska hemlighållas ända tills de är färdiga att presenteras. Men det stämmer inte heller. Tvärt om har det visat sig att om ett företags kunder får presentera förslag på produkter eller tjänster, så kommer de med förslag som företaget inte skulle ha kommit på själva.