Galenskap och kreativitet

Är galenskap och kreativitet förbundna med varandra likt fördomarna säger oss? Går det att bevisa genom vetenskapliga studier? Är det skillnad på galenskap och galenskap?

Nyligen skrevs det i Svenska Dagbladet om hur nya rön visar på att kreativ galenskap faktiskt inte enbart är en myt. När en tänker på genier som Friedrich Nietzsche, Vincent van Gogh, Sylvia Plath och Virginia Woolf är detta kanske inte så långt borta heller. Men föreställningar om släktskap mellan genialitet och galenskap har faktiskt hängt med ända sedan antiken. Nu visar också färsk forskning att det tycks finnas ett slags statistiskt samband mellan psykisk sjukdom och just kreativitet.

grafitti klotter måla man

Ja, kanske är det så att alla stora andar har ett stråk av galenskap i sig. Må så vara. Men sedan kan man ju också göra skillnad på galenskap och galenskap. Det vill säga en kreativ och förlösande galenskap dels den andra sorten, den som är en destruktiv mänsklig själssjukdom.

Sedan kanske man, för att komma åt sitt skapande och sin kreativa sida, behöver jobba i en miljö som är just förlösande, öppen och tillåtande. I VLT kan vi läsa om hur det ibland behövs kreativ inredning för att få till kreativt tänkande.

Drömmen om den egna studion

Huruvida du är galen eller inte så kanske du har ett stort behov av att få uttrycka din kreativitet. Att få skapa och det kanske i lugn och ro. Varför inte i din egen studio eller i din egen målarverkstad. Detta kan givetvis vara svårt att ha råd med, men att bygga en verkstad på den egna tomten är nog mångas stora dröm i livet. Inte bara höjer detta värdet på själva bostaden, det kan dessutom resultera i en lönsam verksamhet om man har tur. Gör så här, ansök om lånelöfte och förverkliga din dröm, för du har bara ett enda liv. Det är lätt att glömma det ibland.