Den goda arbetsplatsen

En bra arbetsplats lockar fram kreativitet hos personerna som jobbar där. En arbetsplats med sämre arbetsmiljö kan dessvärre kväva det kreativa hos medarbetarna, och dessutom förlora anställda som väljer att gå till andra företag.

arbete-dator-kaffeHur skapas då en bra arbetsplats? Det krävs arbete på olika plan, dels att det finns ledare som tar fram det positiva i människor och driver företaget framåt. Dels krävs det även att arbetsplatsen är trivsam rent fysiskt, ren och i ordning. Det senare är enklare att få till än det förstnämnda, med ett städföretag som till exempel http://kundia.com/.

Många tipsar Arbetsmiljöverket om missförhållanden

Allt fler ringer in och tipsar myndigheten Arbetsmiljöverket anonymt, om missförhållanden på arbetsplatser runt om i landet. Förra året var det runt 1 700 personer som ringde in och det är en ökning sedan föregående år. En anledning till detta tros vara att det helt enkelt är enklare idag att lämna in tips än för några år sedan. Om detta rapporteras det om i bland annat Dagens Nyheter. Vidare är det byggbranschen som sticker ut allra mest enligt myndigheten själv, där är det bland annat även ganska skev könsfördelning, något som säkert påverkar både arbetsplatsernas trivsel och säkerhetstänk. Mer om detta kan en läsa om i bland annat Svenska Dagbladet.

Vill man jobba förebyggande och skapa en bra arbetsmiljö krävs det att arbetsmiljöarbetet finns med redan när man planerar verksamheten och dessutom det dagliga arbetet, alltså på ett systematiskt sätt. Då krävs även en arbetsmiljöpolicy och utrustning som underlättar i sina fall. Mer om detta kan en läsa på Arbetsmiljöverket:

När man undersöker arbetsförhållandena kan checklistor vara en hjälp. Checklistor som TilThermometern och PTAI (Patient transfer assessment instrument) är verktyg som du kan använda för att bedöma dels hjälpmedelsbehov, dels belastning vid förflyttningar.