Dagdröm och bli kreativ

Dagdrömmande ser många som ett tecken på att en person inte är fokuserad och är lite slö i tanken. Men dagdrömmande leder faktiskt till mer kreativt tänkande.

4531693-daydreaming-woman-with-pencil-in-empty-room-and-boxes

Det finns mycket som både kan göra att kreativiteten flödar och att den får ett stopp. Exempelvis säger många att den som är lite galen är mycket mer kreativ och att kreativiteten hindras av att inte våga släppa loss och göra knasiga saker. Men det är långt ifrån detta som det hela hänger på eftersom kreativitet har mycket att göra med om man har möjlighet att få utlopp för den. Om man exempelvis tillåts dagdrömma kan man bli mer kreativ.

Vanligt att dagdrömma

Detta slår man fast i en artikel i Svenska Dagbladet där det står att en studie visat att vi människor dagdrömmer oerhört mycket om dagarna och att hela 50 procent av vår vakna tid går åt att dagdrömma. Men att dagdrömma är alltså inte ett tecken på att en person är slö eller lat, utan snarare ett tecken på att personen genomgår en kreativ process. Det är ungefär som att hjärnan utför ett träningspass. En annan studie visar att de personer som dagdrömmer ofta konkurrerar ut sina jämlikar i de uppgifter som kräver originellt tänkande och kreativa lösningar. Varför kreativiteten blir förstärkt av att dagdrömma beror på att kreativitet handlar mycket om att koppla ihop idéer för att skapa nya, vilket man lättast gör när man tänker på något annat än de man faktiskt håller på med.

Fakta om dagdrömmar

Aktiviteter som gör det möjligt för sinnet att vandra är alltså bra för kreativiteten och främjar den. Om man inte får utrymme att dagdrömma i sitt arbete, leder detta till att man får svårare att tänka utanför boxen. Den chef som vill ha kreativa anställda, bör alltså se till att de har ett par uppgifter som är lättare att utföra och som ger dem möjligheten att drömma bort i tankarna. Några fler fakta om dagdrömmar kommer här:

  • Det är lättare att dagdrömma när man är trött och det är därför morgonpigga blir mer påhittiga sent på kvällen och tvärtom.
  • Om man vill sätta igång sitt kreativa tänkande bör man skippa kaffet eftersom koffein hjälper en att fokusera.
  • Dagdröm i lagom mängd och gärna om dem du tycker om för att bli gladare.